mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background. In a women's hands with a French manicure.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background. In a women's hands with a French manicure.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
Image split in a top and bottom half. On the top an old black and white photo of a man with really long finger nails with the words "before'. On bottom, a full color image with the word "after" and the hand of a women grasping a turquoise knitted fabric and a pretty turquoise manicure.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background. In a women's hands with a French manicure.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background. In a women's hands with a French manicure.
mini pink Iridesi nail files, 3.5 inches long, 1/2 inch wide, Iridesi printed logo, name and grit. White background.
Image split in a top and bottom half. On the top an old black and white photo of a man with really long finger nails with the words "before'. On bottom, a full color image with the word "after" and the hand of a women grasping a turquoise knitted fabric and a pretty turquoise manicure.

Mini Pink Salon Cushion Board Dũa móng tay 280/320 Dài 3,5 inch x rộng 1/2 inch

$6.99 Doanh thu Cứu

Chọn Tùy Chọn Bên Dưới

Kích cỡ 12 gói

Cặp tốt với

  • Nhận 12 dũa móng tay khi bạn đặt hàng sản phẩm này.
  • Dễ dàng mang theo khi đi du lịch
  • Sản xuất tại Mỹ
  • 280/320 là loại hạt mài rất mịn được sử dụng để hoàn thiện móng tay để có hình dạng mịn hoàn hảo. Không dành cho việc tạo hình hung hãn.
  • Dài 3,5 inch x rộng 1/2 inch

Giấy nhám và độ bám dính cao cấp

Giấy & liên kết được nâng cấp

Chúng tôi có lựa chọn sử dụng các linh kiện giá rẻ nhưng thay vào đó lại quyết định sử dụng những thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy.

Điều này có nghĩa là các tệp của chúng tôi sẽ tồn tại lâu hơn và thực hiện công việc tốt hơn mức trung bình. Đừng tin lời chúng tôi, hãy xem tất cả những khách hàng hài lòng của chúng tôi nói gì.

⭐⭐⭐⭐⭐ Những tập tin hay nhất tôi đã thử

"Tôi từng sử dụng dũa nhám 100/180 để tạo hình móng tay nhưng tôi cần thứ gì đó cứng hơn để có thể làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tôi đã mua 10 gói 80/80 chỉ để dùng thử và tôi rất thích những thứ này Chúng không chắc chắn như các tập tin jumbo bí mật mia của tôi nhưng chúng cũng không hề mỏng manh. Chúng cũng rất bền. Không có gì bị vỡ hoặc tách ra. 10 gói tôi đặt mua 50 gói!"

- thanh catgotbars

Tại sao không mua một ít cho người bạn lông xù của bạn?

Vâng, họ rất mạnh mẽ

Một cách khác bạn có thể tiết kiệm.

Tất cả các dũa của chúng tôi đều đủ chắc chắn để chịu được cả những chiếc đinh cứng nhất.

Hãy thử chúng ngay hôm nay.